[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ช่วยเพิ่มรายวิชาในเนื้อหาลงlmsให้หน่อยคะ

ช่วยเพิ่มรายวิชาในเนื้อหาลงlmsให้หน่อยคะ

by NARAWAN SIRIRUAM -
Number of replies: 1

รหัส

193-101

326-102

320-112

950-101

950-102

950-302

In reply to NARAWAN SIRIRUAM

Re: ช่วยเพิ่มรายวิชาในเนื้อหาลงlmsให้หน่อยคะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
กรณีนี้ต้องแจ้งผู้สอนของรายวิชาให้เพิ่มชื่อนักศึกษาเข้าไปในรายวิชาครับ