[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ช่วยเพิ่มรายวิชาในเนื้อหาลงlmsให้หน่อยคะ

Re: ช่วยเพิ่มรายวิชาในเนื้อหาลงlmsให้หน่อยคะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
กรณีนี้ต้องแจ้งผู้สอนของรายวิชาให้เพิ่มชื่อนักศึกษาเข้าไปในรายวิชาครับ