[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

895-171

Re: 895-171

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
นักศึกษาสามารถลบชื่อตนเองออกจากรายวิชาโดยเข้าไปที่รายวิชาที่ไม่ต้องการใช้งานและคลิกที่ลิงก์ Unenrol me from ... ในกล่อง Administration ครับ