[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชา 326-101

แจ้งลบรายวิชา 326-101

by Lakkhana Kanhayuwa Wingfield -
Number of replies: 3

ขอแจ้งลบรายวิชา 326-101 เนื่องจากสร้างขึ้นมาซ้ำกับ 326-101 LK ค่ะ

In reply to Lakkhana Kanhayuwa Wingfield

Re: แจ้งลบรายวิชา 326-101

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ขอยืนยันก่อนจะลบนะครับ ใช่รายวิชานี้หรือเปล่าครับ

In reply to SUWAT ANATAKUNUPAKORN

Re: แจ้งลบรายวิชา 326-101

by Lakkhana Kanhayuwa Wingfield -
ใช่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
In reply to Lakkhana Kanhayuwa Wingfield

Re: แจ้งลบรายวิชา 326-101

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ
  • 326-101 2/2562 [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=5367]