[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ไม่มีวิชา 977-105 ในLMS2คับ

Re: ไม่มีวิชา 977-105 ในLMS2คับ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
ในระบบ LMS2 มีวิชา 977-121, 977-105 Linear Algebra ของอาจารย์ PARIYAPORN ROOP-O อยู่นะครับ ถ้าน้องเข้าใช้งานวิชานี้ในระบบ LMS2 ไม่ได้ก็ต้องติดต่อไปยังผู้สอนเพื่อให้ผู้สอนเพิ่มชื่อของน้องให้มีสิทธิ์เป็น Student ในรายวิชานะครับ