[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ไม่มีวิชา food chem ค่ะ

ไม่มีวิชา food chem ค่ะ

by NARINRAT KONGKID -
Number of replies: 1

ไม่มีวิชา food chem  ในแอลค่ะ

In reply to NARINRAT KONGKID

Re: ไม่มีวิชา food chem ค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
สิทธิ์ในการเข้าถึงรายวิชาในระบบ LMS2 จะถูกกำหนดโดยผู้สอนซึ่งเป็นเจ้าของวิชาครับ ในกรณีนี้ต้องติดต่อไปยังอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอให้อาจารย์เพิ่มชื่อน้องเข้าเป็น Student ในรายวิชานะครับ