[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ไม่มีวิชา food chem ค่ะ

Re: ไม่มีวิชา food chem ค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
สิทธิ์ในการเข้าถึงรายวิชาในระบบ LMS2 จะถูกกำหนดโดยผู้สอนซึ่งเป็นเจ้าของวิชาครับ ในกรณีนี้ต้องติดต่อไปยังอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอให้อาจารย์เพิ่มชื่อน้องเข้าเป็น Student ในรายวิชานะครับ