[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

870-441

Re: 870-441

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
ผู้ที่สามารถจัดการรายชื่อนักศึกษาที่สามารถเข้าสู่รายวิชาได้ต้องเป็นผู้สอนของรายวิชานั้น ๆ ครับ ดังนั้นน้องต้องติดต่อผู้สอนให้เพิ่มชื่อของน้องเป็น Student ในรายวิชาแทนนะครับ