[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

890-102

Re: 890-102

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
ระบบบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติครับ ผู้สอนตั้งค่าเอาไว้อย่างนั้น และผมตรวจสอบดูก็พบว่าผลการสอบของน้องได้ถูกบันทึกไว้แล้วครับ