[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

การเข้าระบบlms2

Re: การเข้าระบบlms2

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
อาจเป็นเพราะ browser ของน้องจำรหัสผ่านที่ผิดไว้หรือเปล่าครับ ถ้ายังไงให้ลองพิมพ์ username และ password ลง notepad ก่อน แล้ว copy user/pass เพื่อ login เข้าระบบ sis.psu.ac.th เพื่อตรวจสอบว่า user/pass ถูกต้อง ถ้า login เข้าได้แล้วค่อยลอง copy user/pass มาใส่ในระบบ LMS2 แล้วลอง login อีกครั้งนะครับ