[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

เผลอไปกดลบรายวิชา 325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์คะ

Re: เผลอไปกดลบรายวิชา 325-131 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์คะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ