[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

สอบถามเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับระบบ LMS2

สอบถามเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับระบบ LMS2

by PITICHON MUANGKEOW -
Number of replies: 1

คือผมได้ทำการวางไฟล์งานไปเรียบร้อย กด finish attempt แล้วแต่ในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งก็คือ submit and finish ผมไม่มั่นใจว่ากดไปทันรึเปล่าเพราะระบบได้ทำการตัดไปพอดี
-ผมจึงอยากทราบว่าระบบได้ทำการบันทึกให้อัตโนมัติหรือถึงแม้ว่าไม่ได้กด submit all and finish ก็ถือว่าไม่ได้ส่ง

In reply to PITICHON MUANGKEOW

Re: สอบถามเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับระบบ LMS2

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Quiz ของผู้สอนครับ
ใน Quiz ผู้สอนสามารถตั้งค่าได้ว่าถ้าไม่กด Submit ก็ให้ระบบช่วย Submit ให้ หรือถ้าไม่ Submit ก็ถือว่าไม่ได้ทำ Quiz แต่ค่า default ของระบบจะเป็นแบบที่ให้ระบบช่วย Submit ให้ครับ
ถ้าไม่แน่ใจก็ให้เข้าไปดูที่ Quiz อันนั้นอีกครั้ง ถ้ามีคำว่า Finish แสดงอยู่ก็คือระบบช่วย Submit ให้แล้วครับ