[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

แจ้ง enrollment กลัับ

Re: แจ้ง enrollment กลัับ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
ผมได้เพิ่มชื่อของอาจารย์กลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ