[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ผลประเมินรายวิชา 645-532 ระบบประมวลผลข้อมูลไม่ถูกต้อง

Re: ผลประเมินรายวิชา 645-532 ระบบประมวลผลข้อมูลไม่ถูกต้อง

by RATCHANEEKORN SUTHATHAMMARAT -
Number of replies: 0
ขอบคุณมากค่ะ ได้ตรวจสอบแล้ว ตอนนี้ระบบประมวลผลสรุปประเมินรายวิชาถูกต้องแล้วค่ะ