[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ไม่มีวิชาใน lms

ไม่มีวิชาใน lms

by KANYARAT UTISCHOCKCHAI -
Number of replies: 1

ลงทะเบียนเรียนวิชา 345-104 กับ 336-215 ไป แต่ยังไม่มีรายวิชาดังกล่าวขึ้นใน lms เลยค่ะ

In reply to KANYARAT UTISCHOCKCHAI

Re: ไม่มีวิชาใน lms

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ข้อมูลการลงทะเบียนกับข้อมูลรายวิชาในระบบ LMS2 ไม่ได้เชื่อมต่อกันโดยตรงครับ ปกติแล้วผู้สอนจะเป็นผู้ดึงรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนจากทะเบียนกลางมาใส่ในระบบ LMS2 แต่ตอนนี้ระบบการดึงข้อมูลในส่วนนี้มีปัญหาอยู่ คาดว่าจะแก้ไขได้ภายใน 12 พ.ค. 63 ก่อน 12:00 น. ครับ หลังจากนั้นค่อยติดต่อไปยังผู้สอนเพื่อให้ผู้สอนทำการดึงรายชื่อนักศึกษาเข้ารายวิชานะครับ