[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชา 145-333 เภสัชวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย์

แจ้งลบรายวิชา 145-333 เภสัชวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย์

by PEERAPON SORNYING -
Number of replies: 2

ผมรบกวนผู้ดูแลระบบ ลบรายวิชา 145-333 เภสัชวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย์ ซึ่งถูกสร้างมาซ้ำซ้อนกับรหัสวิชาเดียวกัน 

ขอบคุณครับ

In reply to PEERAPON SORNYING

Re: แจ้งลบรายวิชา 145-333 เภสัชวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย์

by PEERAPON SORNYING -
ของปี 1/2560 นะครับ
In reply to PEERAPON SORNYING

Re: แจ้งลบรายวิชา 145-333 เภสัชวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย์

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ใช่รายวิชานี้หรือเปล่าครับ