[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รายวิชาในเทอมนี้ไม่แสดง

รายวิชาในเทอมนี้ไม่แสดง

by PASUTAR SAE-LEE -
Number of replies: 2

ไม่มีรายวิชาเทอม1/2563ขึ้นเลยครับ มีล่าสุดคือเทอมที่แล้ว
เสิร์ทหารายวิชาก็ไม่มี เป็นเพราะอะไรหรือครับ ต้องแก้ยังไง

In reply to PASUTAR SAE-LEE

Re: รายวิชาในเทอมนี้ไม่แสดง

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
รายวิชาในระบบ LMS2 ไม่ได้มีข้อมูลเหมือนกับรายวิชาในระบบทะเบียนครับ รายวิชาในระบบ LMS2 จะถูกสร้างโดยผู้สอน ถ้าผู้สอนยังไม่ได้สร้างรายวิชาของเทอม 1/2563 เอาไว้ในระบบก็ไม่มีวิชาเหล่านี้ครับ
ถ้าแน่ใจว่าผู้สอนได้สร้างวิชาไว้แล้วในระบบ LMS2 ก็ให้ติดต่อผู้สอนเพื่อให้ผู้สอนเพิ่มชื่อของน้องให้มีสิทธิ์เป็น Student ในรายวิชาดังกล่าวครับ
In reply to SUWAT ANATAKUNUPAKORN

Re: รายวิชาในเทอมนี้ไม่แสดง

by PASUTAR SAE-LEE -
ขอบคุณครับ