[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ขอความอนุเคระห์ลบรายวิชา 642-788

ขอความอนุเคระห์ลบรายวิชา 642-788

by SUDSIRI HIRUNCHUNHA -
Number of replies: 1

สร้างรายวิชาใหม่คะ add ชื่ออาจารย์แล้ว พยายามศึกษาคู่มือเพื่อจะเปิดให้นักศึกษาสมัครเข้าเอง วิชานี้เปิดก่อนนักศึกษาลงทะเบียนคะ  กดไปกดมา มีข้อความ คุณไม่สามารถเข้ารายวิชานี้ด้วยตนเอง  ชื่อผู้สอนก็หายไปคะ ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไร หรือว่าลบรายวิชาและทำใหม่คะ  ขอบคุณมากคะ

In reply to SUDSIRI HIRUNCHUNHA

Re: ขอความอนุเคระห์ลบรายวิชา 642-788

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
สาเหตุเกิดจากอาจารย์ได้ไปลบ Manual enrolments ในเมนู Enrolment methods จึงทำให้รายชื่อของทั้งอาจารย์และนักศึกษาที่ถูกนำเข้าสู่รายวิชาด้วย Manual enrolments หายไปหมดครับ
ตอนนี้ผมได้เพิ่ม Manual enrolments ให้และเพิ่มชื่อของอาจารย์กลับเป็นผู้สอนในรายวิชาแล้วครับ อาจารย์สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลในรายวิชาได้เหมือนเดิมแล้วครับ
642-778 การพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้บริหารการพยาบาล 3/62