[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ขอความอนุเคระห์ลบรายวิชา 642-788

Re: ขอความอนุเคระห์ลบรายวิชา 642-788

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
สาเหตุเกิดจากอาจารย์ได้ไปลบ Manual enrolments ในเมนู Enrolment methods จึงทำให้รายชื่อของทั้งอาจารย์และนักศึกษาที่ถูกนำเข้าสู่รายวิชาด้วย Manual enrolments หายไปหมดครับ
ตอนนี้ผมได้เพิ่ม Manual enrolments ให้และเพิ่มชื่อของอาจารย์กลับเป็นผู้สอนในรายวิชาแล้วครับ อาจารย์สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลในรายวิชาได้เหมือนเดิมแล้วครับ
642-778 การพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้บริหารการพยาบาล 3/62