[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รายวิชาที่ลงทะเบียนไม่ขึ้นในระบบครับ

Re: รายวิชาที่ลงทะเบียนไม่ขึ้นในระบบครับ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
รายวิชาของนักศึกษาใน LMS2 จะไม่ปรากฏขึ้นมาเหมือนกับข้อมูลการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติครับ ปกติแล้วเมื่อผู้สอนเตรียมรายวิชาเสร็จแล้วก็จะทำการดึงข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชานั้นจากทะเบียนกลางมาใส่ไว้เป็น Student ของรายวิชาใน LMS2 ครับ ถ้าผู้สอนยังไม่ดึงข้อมูล รายวิชาดังกล่าวก็จะไม่ปรากฏให้นักศึกษาเห็น ดังนั้นถ้าวิชาไม่ปรากฏก็ให้ติดต่อผู้สอนเพื่อให้เพิ่มชื่อเข้าเป็น Student ในรายวิชาครับ