[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

แจ้งปัญหา

แจ้งปัญหา

by PHONGSAKORN JINDAPHON -
Number of replies: 3

รายวิชา 895-236 ASEAN LITERATURE ไม่ขึ้นใน My courese

In reply to PHONGSAKORN JINDAPHON

Re: แจ้งปัญหา

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
รายชื่อวิชาที่ปรากฏในระบบ LMS2 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยตรงครับ รายวิชาในระบบ LMS2 จะปรากฏให้นักศึกษาเห็นเมื่อนักศึกษามีสิทธิ์เป็น Student ในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งปกติแล้วผู้สอนของรายวิชาจะเป็นผู้ให้สิทธิ์ Student กับนักศึกษาโดยการนำรายชื่อการลงทะเบียนของวิชาดังกล่าวจากทะเบียนมาใช้งานครับ ถ้ารายวิชาที่น้องลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ปรากฏในระบบ LMS2 ก็ต้องแจ้งผู้สอนของรายวิชาให้เพิ่มชื่อของน้องเข้าสู่รายวิชาให้ครับ
In reply to PHONGSAKORN JINDAPHON

Re: แจ้งปัญหา

by ASMA MAHSAN -
หนูเรียนมาสักพักแล้ว ทุกๆวันก็ใช้ได้แต่วันนี้หนูไม่แน่ใจว่าพลาดกดอะไรรึป่าว ทำให้รายวิชา895-236 ไม่ขึ้น ในmy course หนูต้องทำยังไงค่ะ
In reply to ASMA MAHSAN

Re: แจ้งปัญหา

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
สาเหตุเกิดจากน้องได้กด Unenrol me from ... ซึ่งเป็นการถอนชื่อตนเองออกจากรายวิชาครับ
ตอนนี้ผู้สอนได้เพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ