[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

แจ้งปัญหา

Re: แจ้งปัญหา

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
สาเหตุเกิดจากน้องได้กด Unenrol me from ... ซึ่งเป็นการถอนชื่อตนเองออกจากรายวิชาครับ
ตอนนี้ผู้สอนได้เพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ