[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

วิชา 890-222 ไม่ขึ้นในหลักสูตร

วิชา 890-222 ไม่ขึ้นในหลักสูตร

by NATTHARON KAEWCHANGWAT -
Number of replies: 1

รายวิชา 890-222FUNCTIONAL READING ไม่ขึ้นในหลักสูตรของฉัน ทำให้ไม่ทราบช่องทางการเข้าเรียน และไม่ได้เข้าเรียนในคาบแรกของวิชา

In reply to NATTHARON KAEWCHANGWAT

Re: วิชา 890-222 ไม่ขึ้นในหลักสูตร

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
เท่าที่ตรวจสอบดูตอนนี้มีวิชานี้ขึ้นใน My course แล้วนะครับ
https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=8029