[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

332-103 PHYSICS FOR ENGINEERING I ไม่ขึ้นในหน้ารายวิชาครับ

Re: 332-103 PHYSICS FOR ENGINEERING I ไม่ขึ้นในหน้ารายวิชาครับ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
การจัดการชื่อนักศึกษาในรายวิชาของ LMS2 เป็นสิทธิ์ของผู้สอนรายวิชาครับ น้องต้องติดต่อผู้สอนให้เพิ่มชื่อของน้องเข้าสู่รายวิชาเองนะครับ ทางผมเป็นผู้ดูแลระบบไม่มีสิทธิ์ในการจัดการส่วนนี้ครับ