[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รายวิชา 895-135 หายไปในหน้ารายวิชา

Re: รายวิชา 895-135 หายไปในหน้ารายวิชา

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
สาเหตุเกิดจากการที่นักศึกษากดลิงก์ Unenrol me from ... ซึ่งเป็นการถอนชื่อตนเองออกจากรายวิชาในระบบ LMS2 ครับ ตอนนี้ผู้สอนของแต่ละวิชาได้เพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ