[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

315-201ไม่มีในmy courses ค่ะ

315-201ไม่มีในmy courses ค่ะ

by FIRDAW DUERAPUPI -
Number of replies: 1

หนูลงทะเบียนเรียนนะคะแต่ไม่มีในmy coursesค่ะ

In reply to FIRDAW DUERAPUPI

Re: 315-201ไม่มีในmy courses ค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
รายชื่อวิชาที่ปรากฏในระบบ LMS2 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยตรงครับ รายวิชาในระบบ LMS2 จะปรากฏให้นักศึกษาเห็นเมื่อนักศึกษามีสิทธิ์เป็น Student ในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งปกติแล้วผู้สอนของรายวิชาจะเป็นผู้ให้สิทธิ์ Student กับนักศึกษาโดยการนำรายชื่อการลงทะเบียนของวิชาดังกล่าวจากทะเบียนมาใช้งานครับ ถ้ารายวิชาที่น้องลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ปรากฏในระบบ LMS2 ก็ต้องแจ้งผู้สอนของรายวิชาให้เพิ่มชื่อของน้องเข้าสู่รายวิชาให้ครับ