[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

001-311ลงทะเบียนเซค2ในนี้ขึ้นเซค1

001-311ลงทะเบียนเซค2ในนี้ขึ้นเซค1

by WONGSATHORN BOONCHOO -
Number of replies: 1

001-311ลงทะเบียนเซค2ในนี้ขึ้นเซค1

ช่วยเเก้ไห้เป็นเซค2ตามที่ลงทะเบียนด้วยครับ

In reply to WONGSATHORN BOONCHOO

Re: 001-311ลงทะเบียนเซค2ในนี้ขึ้นเซค1

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ผมสอบถามไปทางคณะพยาบาลแล้วทางนั้นตอบว่าทั้ง sec 01 และ 02 ใช้วิชาเดียวกับครับ ตอนนี้ชื่อวิชาก็เปลี่ยนเป็น Sec 01 & 02 แล้วด้วยครับ