[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

895-125 Thai usage

Re: 895-125 Thai usage

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
เรื่องนี้สามารถทำได้ด้วยตนเองครับ ให้เข้าไปในรายวิชาที่ต้องการจะถอนชื่อออกแล้วคลิก Unenrol me from ...
 
ปล. ห้ามกด Unenrol me from ... จากวิชาที่ยังใช้งานอยู่นะครับ
Attachment unenrol.png