[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

วิชาที่ลงทะเบียนไม่ขึ้นในlms2ค่ะ

วิชาที่ลงทะเบียนไม่ขึ้นในlms2ค่ะ

by RATSANIMAN THANGRATTANASUWAN -
Number of replies: 3

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวรัศนิมาน ทางรัตนสุวรรณ

รหัสนักศึกษา 6310510204 คณะวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิชา 876-102 เศรษฐศาสตร์ sec2 ไม่ขึ้นในlms ทำยังไงได้บ้างคะ

In reply to RATSANIMAN THANGRATTANASUWAN

Re: วิชาที่ลงทะเบียนไม่ขึ้นในlms2ค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
รายชื่อวิชาที่ปรากฏในระบบ LMS2 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยตรงครับ รายวิชาในระบบ LMS2 จะปรากฏให้นักศึกษาเห็นเมื่อนักศึกษามีสิทธิ์เป็น Student ในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งปกติแล้วผู้สอนของรายวิชาจะเป็นผู้ให้สิทธิ์ Student กับนักศึกษาโดยการนำรายชื่อการลงทะเบียนของวิชาดังกล่าวจากทะเบียนมาใช้งานครับ ถ้ารายวิชาที่น้องลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ปรากฏในระบบ LMS2 ก็ต้องแจ้งผู้สอนของรายวิชาให้เพิ่มชื่อของน้องเข้าสู่รายวิชาให้ครับ
In reply to SUWAT ANATAKUNUPAKORN

Re: วิชาที่ลงทะเบียนไม่ขึ้นในlms2ค่ะ

by RATSANIMAN THANGRATTANASUWAN -
มันเคยขึ้นค่ะ แต่ขึ้นหน้าจอมา พอกดแล้ววิชาก็หายไปค่ะ ต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนใช่ไหมคะ
In reply to RATSANIMAN THANGRATTANASUWAN

Re: วิชาที่ลงทะเบียนไม่ขึ้นในlms2ค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
สาเหตุเกิดจากน้องกดลิงก์ Unenrol me from ... ซึ่งเป็นการลบชื่อตนเองออกจากวิชาครับ
ตอนนี้ผมเพิ่มชื่อน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ