[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

วิชาที่ลงทะเบียนไม่ขึ้นในlms2ค่ะ

Re: วิชาที่ลงทะเบียนไม่ขึ้นในlms2ค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
สาเหตุเกิดจากน้องกดลิงก์ Unenrol me from ... ซึ่งเป็นการลบชื่อตนเองออกจากวิชาครับ
ตอนนี้ผมเพิ่มชื่อน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ