[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

วิชาที่ลงทะเบียนไม่ขึ้นใน lms2 รวม3วิชาครับ

วิชาที่ลงทะเบียนไม่ขึ้นใน lms2 รวม3วิชาครับ

by THANAN SAEKO -
Number of replies: 4

สวัสดีครับผม นาย ฐานันดร์ แซ่โก

รหัสนักศึกษา 6311311025 คณะนิติศาสตร์ วิชา 142-211 English Everday sec2 ,001-102 sec2, 870-121 civil law:gene principles ไม่ขึ้นในlms ทำยังไงได้บ้างครับ

In reply to THANAN SAEKO

Re: วิชาที่ลงทะเบียนไม่ขึ้นใน lms2 รวม3วิชาครับ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
นักศึกษาต้องติดต่อผู้สอนเพื่อให้ผู้สอนเพิ่มชื่อนักศึกษาเข้าเป็น Student ในรายวิชานะครับ รายวิชาดังกล่าวจึงจะปรากฏในระบบ LMS2
In reply to THANAN SAEKO

Re: วิชาที่ลงทะเบียนไม่ขึ้นใน lms2 รวม3วิชาครับ

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -
รายวิชา 001-102 นศ. ลงทะเบียนไว้ ตอน 02 ซึ่งกำหนดเริ่มเรียน เดือนกันยายน รายวิชาจะ Add นศ.เข้าระบบ ก่อนเรียน 1 วันค่ะ
In reply to PANINCHAYA SUWANCHATREE

Re: วิชาที่ลงทะเบียนไม่ขึ้นใน lms2 รวม3วิชาครับ

by SUPHANAT CHUMPHOM -
อาจารย์ครับผมศุภณัฐ ชุมผอม 6311310178 คณะนิติศาสตร์ รายวิชาศาสตร์พระราชา sec10 ยังไม่เข้าในระบบlms เลยครับ
In reply to SUPHANAT CHUMPHOM

Re: วิชาที่ลงทะเบียนไม่ขึ้นใน lms2 รวม3วิชาครับ

by PANINCHAYA SUWANCHATREE -
ดำเนินการให้แล้วนะคะ