[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

หาวิชา 225-421 ERgonomics ไม่เจอค่ะ

หาวิชา 225-421 ERgonomics ไม่เจอค่ะ

by ANGOON SUNGKHAPONG -
Number of replies: 1

เผลอกด unenrol ค่ะ

In reply to ANGOON SUNGKHAPONG

Re: หาวิชา 225-421 ERgonomics ไม่เจอค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ผมเพิ่มชื่อของอาจารย์กลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ
ในกรณีที่ต้องการจะล้างเฉพาะข้อมูลของนักศึกษาผมแนะนำให้ใช้วิธี Reset [https://lms2.psu.ac.th/mod/url/view.php?id=89170] จะเหมาะสมกว่าครับ