[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ต้องการลยรายวิชา

Re: ต้องการลยรายวิชา

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

ให้น้องเข้าไปในรายวิชาดังกล่าวแล้วคลิกลิงก์ Unenrol me from ... ก็จะเป็นการลบชื่อน้องออกจากวิชาครับ

 

Attachment unenrol.png