[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

วิชา 895-125 ไม่ขึ้นในmy course

วิชา 895-125 ไม่ขึ้นในmy course

by WANNAPORN PAINCHAROEN -
Number of replies: 1

ได้ลงทะเบียนวิชา 895-125 Thai usage ตอน01 แต่ไม่มีรายวิชาขึ้นใน lms2 ขอให้เพิ่มให้ในระบบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

In reply to WANNAPORN PAINCHAROEN

Re: วิชา 895-125 ไม่ขึ้นในmy course

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ตอนนี้ผู้สอนได้เพิ่มชื่อของน้องเข้าสู่รายวิชาแล้วครับ
https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=8499