[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

รายวิชาไม่ขึ้นใน My Courses

รายวิชาไม่ขึ้นใน My Courses

by TEERAPAT PURIPATTARAPHUN -
Number of replies: 1

รายวิชา 322-100 The art of computing sec 10 ไม่ขึ้นในMy Coursesครับ

In reply to TEERAPAT PURIPATTARAPHUN

Re: รายวิชาไม่ขึ้นใน My Courses

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ตอนนี้ผู้สอนได้เพิ่มชื่อของน้องเข้าสู่รายวิชาแล้วครับ
https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=7145