[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

เผลอกดลบรายวิชา 388-100

เผลอกดลบรายวิชา 388-100

by ITTIKORN MAHITAPONG -
Number of replies: 1

เผลอกดลบไป ไม่สามารถทำควิซได้ครับ 

นาย อิทธิกร มหิตพงษ์ 6311110348 section 01

In reply to ITTIKORN MAHITAPONG

Re: เผลอกดลบรายวิชา 388-100

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ผมเพิ่มชื่อของน้องกลับเข้าไปในรายวิชาให้แล้วครับ