[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชา

แจ้งลบรายวิชา

by WACHIRAPAN PATTANACHOT -
Number of replies: 1

Project63-1

In reply to WACHIRAPAN PATTANACHOT

Re: แจ้งลบรายวิชา

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ
  • 343-491 Project in Polymer science 2563 - Project63-1 [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=7765]