[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

ดึงข้อมูลอาจารย์เข้ากลับมาในรายวิชา 946-210 บัญชีกลาง 1 (วิทยาเขตตรัง)

Re: ดึงข้อมูลอาจารย์เข้ากลับมาในรายวิชา 946-210 บัญชีกลาง 1 (วิทยาเขตตรัง)

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
ผมได้แก้ไขสิทธิ์ของอาจารย์ในรายวิชาดังกล่าวให้เป็น Teacher แล้วครับ