[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

การส่งงาน

การส่งงาน

by BENJARUT NAKARE -
Number of replies: 1

ในช่อง my progress ถ้าเครื่องหมายถูก / ไม่ขึ้นเองอัตโนมัติ  เมื่อส่งงานแล้ว ข้อมูลจะไปหาอาจารย์ครบไหมค่ะ จะตรวจสอบได้อย่างไร ว่าเราได้ส่งงานแล้ว  ขอบคุณค่ะ

In reply to BENJARUT NAKARE

Re: การส่งงาน

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
การตรวจสอบว่านักศึกษาส่งงานแล้วยังให้คลิกเข้าไปในหัวข้อ assignment อันนั้นครับ มันจะแสดงรายละเอียดไฟล์และเวลาที่ส่งของนักศึกษาเอาไว้
ส่วนช่องเครื่องหมายถูกอันนี้ใช้สำหรับแสดงสถานะการใช้งานของนักศึกษาว่าหัวข้อนี้ complete แล้วยังนะครับ ซึ่งการจะ complete แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้สอน ซึ่งขั้นตอนการทำให้หัวข้อ complete ก็เป็นไปได้หลายแบบ เช่น
  • คลิกเข้าไปยังหัวข้อ
  • ตอบ/ส่งงานในหัวข้อ
  • รอผู้สอนให้คะแนนของงานในหัวข้อ
  • นักศึกษาคลิกตรงช่องสี่เหลี่ยมข้างหลังหัวข้อเพื่อให้เครื่องหมายถูกปรากฏ