[Webboard] แจ้งปัญหา สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับระบบ LMS2@PSU

การส่งงาน

Re: การส่งงาน

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
การตรวจสอบว่านักศึกษาส่งงานแล้วยังให้คลิกเข้าไปในหัวข้อ assignment อันนั้นครับ มันจะแสดงรายละเอียดไฟล์และเวลาที่ส่งของนักศึกษาเอาไว้
ส่วนช่องเครื่องหมายถูกอันนี้ใช้สำหรับแสดงสถานะการใช้งานของนักศึกษาว่าหัวข้อนี้ complete แล้วยังนะครับ ซึ่งการจะ complete แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้สอน ซึ่งขั้นตอนการทำให้หัวข้อ complete ก็เป็นไปได้หลายแบบ เช่น
  • คลิกเข้าไปยังหัวข้อ
  • ตอบ/ส่งงานในหัวข้อ
  • รอผู้สอนให้คะแนนของงานในหัวข้อ
  • นักศึกษาคลิกตรงช่องสี่เหลี่ยมข้างหลังหัวข้อเพื่อให้เครื่องหมายถูกปรากฏ