[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชาอีกครั้งหนึ่ง

แจ้งลบรายวิชาอีกครั้งหนึ่ง

by JINDAPORN PURIPATTANAVONG -
Number of replies: 1

เรียน ผู้ดูแลระบบ

ผมได้แจ้งลบรายวิชาตามที่แจ้งตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ไปแล้ว และมีเจ้าหน้าที่โทรมาสอบถามถึงการลบรายวิชา แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่มีการลบรายวิชาที่ร้องขอไปครับ

จินดาพร

In reply to JINDAPORN PURIPATTANAVONG

Re: แจ้งลบรายวิชาอีกครั้งหนึ่ง

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
กำลังดำเนินการลบรายวิชาอยู่ครับ ต้องขออภัยในความล่าช้าครับ