[สำหรับ Teacher] วิธีการย้ายรายวิชาจากระบบ LMS มายัง LMS2

Click https://youtu.be/YAPvwOiidqk link to open resource.