ยาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคในระบบต่างๆ ได้แก่ระบบทางเดินอาหาร ผิวหนัง ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน รวมทั้งสมุนไพรที่มี ฤทธิ์รักษาโรคมะเร็ง อาการอักเสบและโรคเก๊าท์