ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบแถวลำดับ การทำงานแบบวนซ้ำ สแตค คิว ลิสต์ ต้นไม้และกราฟ การเรียงลำดับและการค้นหาแบบต่างๆ ขั้นตอนวิธีและการตรวจสอบขั้นตอนวิธี ฟังก์ชั่น บิกโอ (Big-O)